Cách chọn chiến kê

Thay vì dựa vào tên tuổi, bạn hãy săn lùng những đặc điểm mang lại chiến thắng:

  •  Tỷ lệ cân bằng hay “tỷ lệ một phần ba”

Phần đầu & cổ (1), phần thân (2) và phần chân & cẳng (3) phải tương đương nhau.

  •  2. Đùi phải dài hơn cán.
  •  3. Cựa nên đóng thấp.
  •  4. Lông chắc, mạnh.
  •  5. Đầu vươn cao, vượt quá đầu ngón chân.
  •  6. Bước rộng, khoan thai và hùng dũng.

 Khi đá:

  •  7. Đầu ngả ra sau, chân chòi ra trước; thân cách xa điểm va chạm.
  •  8. Né.
  •  9. Đá đúng thời điểm và chính xác từ bên dưới cánh.

Và chiến kê phải lì lợm, điều này là đương nhiên, không cần bàn tới nữa.

Và điều quan trọng nhất, đá chân sâu.

---------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

Cách lựa gà ở đây là quan điểm cá nhân của tác giả, người chuộng lối đá né và tạt, hay còn gọi là đá canh bởi gà đá lối này thường chờ đối phương ra đòn trước. Các dòng gà Mỹ như Roundhead, Shuffer đá lối này. Một số sư kê lại chuộng gà đá thẳng, đá chân phương như các dòng Claret và Hulsey. Gà đá thẳng thường có tốc độ rất cao. Tuy nhiên theo quan điểm của nhiều sư kê thì đá canh bao giờ cũng lợi thế hơn đá thẳng. Đá thẳng muốn thắng thì phải trên hẳn tài đối phương, nhưng cách thả gà theo kiểu nắm đẩy ở ta đem lại lợi thế cho lối đá thẳng.